Utylizacja odpadów przemysłowych – Warszawa daje przykład?

Prawidłowe postępowanie z odpadami przemysłowymi nie jest zależne od naszych preferencji w tym zakresie, a jest ściśle regulowane prawnie. W Warszawie, a zwłaszcza na jej obrzeżach, znajduje się wiele przedsiębiorstw, które podczas procesów produkcyjnych wytwarzają duże ilości śmieci. Są to śmieci, którymi trzeba zająć się w odpowiedni sposób, w innym wypadku stworzą duże zagrożenie dla środowiska.

Z czym kojarzy się utylizacja odpadów? Zazwyczaj z ich niszczeniem. Współcześnie coraz częściej dąży się jednak do ponownego wykorzystania zużytych surowców, a recykling dotyczy nawet odpadów niebezpiecznych. Ponieważ wciąż istnieje problem z niewłaściwym zagospodarowywaniem odpadów, powstały regulacje prawne, które jasno określają, co i jak należy z nimi robić. I tak na przykład krajowa Ustawa o odpadach z 2012 roku i prawo unijne wyraźnie nakazują każdemu przedsiębiorstwu, które produkuje odpady niebezpieczne, wyznaczenie specjalisty nadzorującego logistykę dotyczącą zagospodarowania i utylizacji takich odpadów. Co istotne, taki specjalista nie musi być pracownikiem danej firmy, a może być osobą z zewnątrz. Dzięki temu utylizacja odpadów często obsługiwana jest przez firmy zewnętrze, a Warszawa nie jest tutaj wyjątkiem.

Utylizacja odpadów może przyjąć różną postać

Każde przedsiębiorstwo, które w procesie produkcyjnym wytwarza odpady, musi w odpowiedni sposób je gromadzić, jeszcze zanim trafią do transportu, a potem do utylizacji. Dotyczy to również sytuacji, w której należy przygotować odpady do odbioru przez firmę zewnętrzną. Sama utylizacja odpadów może potem przebiegać na różne sposoby:

  • Spalanie – jest to najstarsza metoda utylizacji odpadów, jednak jej efekty wciąż są szkodliwe dla środowiska. Dlatego spalanie nie jest przeprowadzane w domowych kominkach, ale w specjalistycznych pomieszczeniach,
  • Kompostowanie – również wiekowa metoda, którą stosuje się przy odpadach organicznych. Współczesna technologia umożliwiła znaczące usprawnienie całego procesu,
  • Produkcja biogazu – przeprowadzany w biogazowniach proces, który polega na fermentacji beztlenowej biomasy, co skutkuje rozkładem odpadów bez użycia tlenu, co umożliwia uzyskanie paliwa biogazowego,
  • Recykling – polega na odpowiednim podziale odpadów i przystosowania ich do ponownego użycia.

Jak widać procesy utylizacji odpadów to dosyć złożona kwestia, dlatego większość przedsiębiorstw polega na firmach zewnętrznych. Wyjątkiem są zakłady produkcyjne, które posiadają specjalne piece na miejscu, więc cała gospodarka odpadami odbywa się w jednym miejscu. Zazwyczaj jednak na terenie placówki nie ma odpowiedniej aparatury potrzebnej do utylizacji odpadów, a ponieważ uwarunkowania prawne jasno wskazują na obowiązek przeprowadzania takich działań, to korzystanie z usług firmy zewnętrznej staje się koniecznością.

Utylizacja odpadów – Warszawa może polegać na Eko.Recycling

Firma Eko.Recycling od 2007 roku zajmuje się zbiórką i transportem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. Wszystkie procesy wykonuje w taki sposób, by zminimalizować zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zmaksymalizować możliwość odzysku surowców. Eko.Recycling posiada oczywiście niezbędne zezwolenia, a wykwalifikowana kadra pracowników i flota specjalistycznych pojazdów, gwarantują wysoką jakość świadczonych usług. Warto powierzyć działania związane z zagospodarowywaniem i utylizacją odpadów zespołowi specjalistów, dzięki czemu będzie mieć się pewność, że wszelkie działania są przeprowadzane zgodnie z prawem i obowiązującymi normami.

Czytaj również: wynajem samochodu w Warszawie krok po kroku

 

admin
Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *