Od czego zacząć rejestrację spółki z o.o.?

Choć informacje, jak założyć spółkę przez Internet, w trybie S24 są ogólnodostępne i każda osoba zainteresowana tym tematem znajdzie je bez problemu na Gov.pl – rządowym serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy, to dla wielu osób w Polsce zastanawia się obecnie – od czego zacząć rejestrację spółki z oo. Przyjrzyjmy się więc bliżej tej kwestii. 

  • Spółka z o.o. – co to jest?
  • Zakładanie spółki z o.o.
  • Od czego warto zacząć rejestrację spółki z o.o.?
  • Podsumowanie

Spółka z o.o. – co to jest?

Na stronie Wikipedii możemy znaleźć taką oto definicję spółki z oo (cytuję): – “Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. W Polsce spółka tego typu jest spółką handlową, czyli taką, której funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych. Może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników). 

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli; odpowiada za nie sama spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników. Ponadto za zobowiązania spółki mogą odpowiadać także członkowie jej zarządu subsydiarnie, tj. w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki, jeśli nie zgłosili w porę wniosku o upadłość spółki. Spółka z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.”.

Zakładanie spółki z o.o.

Dokumentem potrzebnym do rejestracji spółki z o.o. w Polsce jest umowa spółki. Kolejnymi wymaganymi druczkami urzędowymi są m.in.: deklaracja PCC-3 podpisana przez zarząd spółki, zgłoszenie NIP-8, formularz VAT-R oraz oświadczenie o wpłatach do kapitału początkowego, które musi być podpisane przez wszystkich wspólników spółki z oo.

W Polsce założenie spółki z o.o. możliwe jest na 2 sposoby:

  • u notariusza,
  • przez Internet, poprzez system S24.

Chociaż wiele osób w Polsce uważa, że założenie spółki z oo online jest bardzo proste i pozwala oszczędzić czas, bo niezbędne wnioski do sądu rejestrowego czy wpis do KRS-u, wysyłane są automatycznie, to rejestracja spółki przez system S24 ma pewne istotne niedogodności. Jest to np. konieczność wniesienia wkładu do spółki tylko i wyłącznie w gotówce oraz brak możliwości modyfikacji treść umowy spółki. 

Od czego warto zacząć rejestrację spółki z o.o.?

Jak już wspomniałem głównym dokumentem wymaganym do rejestracji spółki z o.o. jest umowa spółki. Jest to niezwykle ważny dokument, który reguluje zasady funkcjonowania firmy i musi być podpisany przez wszystkich wspólników. Tak więc, rejestracja spółki z o. o. powinna się rozpocząć od zasięgnięcia porady prawnej w tym temacie.

Warto bowiem pamiętać, że zawierając umowę spółki z oo. osobiście, u notariusza, istnieje możliwość umieszczania w tym dokumencie rozmaitych, niestandardowych zapisów. Przykładowo, w umowie spółki z oo można uwzględnić fakt, że wkładem zakładowym mogą być prawa autorskie wspólnika. Co więcej, w niektórych przypadkach, na mocy umowy spółki z o.o., część lub całość udziałów wspólnika w spółce z o.o. może być obciążona obowiązkiem realizowania przez tę osobę różnorodnych świadczeń na rzecz spółki i nie muszą to być wcale środki finansowe! 

Podsumowanie:

Na zakończenie, warto zwrócić uwagę na fakt, że podczas zakładania spółki jest do załatwienia wiele istotnych rzeczy. Z tego właśnie powodu, przed rejestracją spółki z o.o. – zawsze opłaca się skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w tym temacie.

Aleksander
Author: Aleksander

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *